Južné Osetsko

Južné Osetsko ako autonómna oblasť bola založená 20. Apríla 1922. Patrí k územiam, kde sa vystriedali rôzne vplyvy, ako napríklad mongolský, byzantský, islamsky či kresťanský, ktorý pretrváva do dnes. Okrem kresťanstva tu žijú ľudia, ktorí vyznávajú aj moslimskú vieru. Južné Osetsko je územie rozkladajúce sa na ploche približne 3900 km 2 na južnej strane Kaukazu, pri hornatých hraniciach Severného Osetska, ktoré patrí Rusku. V skutočnosti je súčasťou Gruzínska, ktorá samostatnosť tejto oblasti neuznáva.

Južné Osetsko (sever Gruzínska)

V novembri 1989 vyhlásilo Južné Osetsko autonómiu, ktorá viedla k trojmesačným bojom, ktorá bola nakoniec potlačená sovietskymi vojskami. V roku 1990 prijalo oblastnú soviet deklaráciu o samostatnosti a Južné Osetsko bolo vyhlásené za sovieto osetskú demokratickú republiku. V roku 1991 priletel z Moskvy prezident Gorbačov aby zrušil neoprávnené kroky a uznesenie oblastného sovietu. Po týchto krokoch sa dostalo Južné Osetsko pod priamu správu Gruzínska pod názvom CChinvalská oblasť. Po týchto udalostiach prepukol konflikt, ktorý trval dva roky. Po stretnutí Eduarda Ševardnadziho a juhoosetským vodcom L. Čibirovom sa konflikt upokojil. V roku 1993 bol uzavretý mier a za pomoci Ruska prijalo Južné Osetsko vlastnú ústavu a v roku 1996 si zvolilo prezidenta.  Eduard Kokoity, ktorý sa stal prezidentom v roku 2001 požiadal Moskvu o začlenenie Južného Osetska do Ruska. Na základe tejto požiadavky sa konalo v roku 2006 referendum, ktoré jednoznačne podporil návrh odtrhnutia Južného Osetska od Gruzínska. V auguste 2008 sa situácia medzi centrálnou vládou Gruzínska a Južným Osetskom veľmi zhoršila. Mierové rokovania stroskotali a po niekoľkých hodinách nariadil vtedajší gruzínsky prezident Micheil Saakašvili mobilizovať vojenské zálohy, ktoré po celonočnom bombardovaní vnikli do Cchinvali aby obnovili ústavný poriadok. Taktiež Ruské vojská vyslali do Južného Osetska tankové jednotky.  Do konfliktu sa zapojil generálny tajomník NATO Jaap de Hoop Scheffer a USA,  ktorí vyzýval obe krajiny k zdržanlivosti. Konflikt medzi krajinami riešila aj Bezpečnostná rada OSN.    Dňa 26. augusta 2008 bola samostatnosť Južného Osetska medzinárodne uznaná. Medzi prvými krajinami, ktoré podporilo samostatnosť bolo Rusko, ktorý má doteraz na územie veľký a silný vplyv.